SHINKO神钢电梯钢丝绳  
武田机电 | 产品目录 | 联系我们
  SHINKO WIRE
  8*19纤维芯电梯用钢丝绳-尺寸、级别、最小破断拉力的英制和公制对照表
 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:sales@fcws.biz